skip to Main Content

Činnosti v oblasti riadenia projektov

SNECI – Riadenie projektu

Naše služby

 • Podpora poskytovaná dodávateľom automobilového vybavenia počas etáp projektu
 • Pomoc pri porozumení špecifikáciám a metodológii klient
 • Poradenstvo pri vývoji výrobkov a výrobných postupov vo fáze pred začatím sériovej výroby
 • Synchronizácia možností dodávateľov s očakávaniami klientov za dodržania jednotlivých lehôt projektu
 • Sprostredkovanie požiadaviek na vzorky a zabezpečenie ich súladu s požiadavkami
 • Poradenstvo pri schvaľovaní výrobkov a výrobných postupov
 • Sledovanie zmien výrobkov a výrobných postupov a ich možného dosahu
 • Uľahčovanie komunikácie medzi dodávateľmi a klientmi
 • Organizovanie pravidelných stretnutí
 • Zavedenie vypracovávania správ podľa špecifických zásad klientov a vo zvolenej frekvencii

Naše prednosti

 • Dlhodobé skúsenosti v riadení projektov pre medzinárodných klientov a partnerov SNECI
 • Pracovné tímy v odbore riadenia projektov sú vysoko kvalifikované aj v inžinierstve a riadia vyše 50 projektov ročne
 • Dokonalá znalosť požiadaviek klientov v otázke riadenia projektov

Naše úspechy v oblasti riadenia projektov

Kontaktujte našich expertov

Are you interested in our Project Management Services ? Please contact us.


First and Last Name*

Company*

Email address*

Phone

Select a recipient*:

Back To Top