skip to Main Content

Clients already trained

success-training-ref-0613

Naše služby

 • Ponuka Vzdelávania a Poradenstva striktne prispôsobená požiadavkám automobilového priemyslu
 • Stratégia, Projektový manažment, Kvalita, Logistika, Nákup, LEAN manažment, Finančné riadenie
 • Školenia v rozsahu 1 až 10 dní priamo v závode s následným poradenstvom v priemyselnom prostredí s možnosťou okamžitej aplikácie
 • Zohľadnenie očakávaní klientov pred vzdelávaním, aby bol školiaci program nastavený individuálne a na mieru
 • Zohľadnenie vývoja štandardov u korporátnych klientov
 • Monitorovanie a komunikácia s klientom po školení

Naše prednosti

 • Viac ako 2000 účastníkov zo 140 rôznych podnikov v 20 krajinách
 • Vzdelávanie dostupné v 14 rôznych jazykoch s akreditovanými lokálnymi školiteľmi
 • Vzdelávacie moduly zostavené profesionálmi v automobilovom priemysle
 • Vzdelávanie nastavené individuálne podľa potrieb OEM
 • Celosvetoví partneri (Galia, Odette), odporúčania výrobcov a profesionálnych organizácií

Our Client Testimonials

Po skončení školenia na tému Lean Manufacturing som bol veľmi spokojný s tým, čo som sa v rámci tejto témy dozvedel. Problematika...Read More

AD Plastik

Ako nový dodávateľ spoločnosti Renault sme hodnotili našu logistiku na základe nástroja MMOG/LE. Po prvom audite nebolo jasných niekoľko kritérií...Read More

Anvis AVT

Už druhý raz som sa zúčastnil na školení MMOG/LE, a musím povedať, že pokiaľ ide o kvalitu, druhé školenie bolo lepšie. Som...Read More

Hella Autotechnik

Zúčastnila som sa na školení MMOG/LE, ktoré organizovala dcérska spoločnosť VALEO v Poľsku. Obsah školenia bol jasný, dobre štruktúrovaný a bohatý...Read More

Valeo

Maďarská agentúra obchodu a investovania (The Hungarian Investment and Trade Agency HITA) sa obrátila na SNECI, aby vyškolila maďarských dodávateľov automobilového...Read More

Hungarian Investment Trade Agency

Kontaktujte našich expertov

Are you interested in our Training & Coaching Services ? Please contact us.


First and Last Name*

Company*

Email address*

Phone

Select a recipient*:

Back To Top